Home

Welcome to your new site.

For more information about customizing your site check out learn.wordpress.com

Latest from the Blog

Crònica acte Carner

De poc serveix intentar sintetitzar la trajectòria vital i l’obra literària de Josep Carner (1884-1970). Geni precoç, el poeta va acumular una quantitat de producció ingent al llarg de la seva vida: centenars d’articles, múltiples poesies, traduccions, etc. La seva incommensurable capacitat de treball li va fer possible combinar la tasca editorial amb els estudis…

Get new content delivered directly to your inbox.